Skip to content

Nowe decyzje ZUS zaczynają docierać do odbiorców

Spis treści

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) rozpoczął właśnie wysyłanie listów do osób pobierających świadczenia długoterminowe, informujących o nowej wysokości emerytury i przyznających tzw. trzynastkę. Wysyłka listów zakończy się w drugiej połowie maja.

W marcu br. wszystkie świadczenia długoterminowe zostały zwaloryzowane, co oznacza, że emerytury, renty, świadczenia socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne wzrosły o 7 procent. Z waloryzacji skorzystało ponad osiem i pół miliona osób. W tym roku świadczenia te wzrosły o prawie 10 procent.

Dodatkowym wsparciem dla świadczeniobiorców jest tzw. trzynasta zwaloryzowana emerytura ZUS. W tym roku wyniosła ona 1338,44 zł brutto. Z tej kwoty pobrano tylko składkę zdrowotną w wysokości 120,46 zł. To znaczy,  że emeryci i renciści otrzymali dodatkowe wypłaty w wysokości ponad 1000zł.