Skip to content

Co należy zrobić, aby pozwać pracodawce do sądu pracy?

Spis treści

Pracownik może wnieść do sądu pracy pozew przeciwko pracodawcy w różnych sytuacjach – w przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania umowy, błędnie sporządzonego świadectwa pracy, opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia lub dyskryminacji w pracy. Pozew należy złożyć w sądzie pracy właściwym dla miejsca, w którym pracodawca ma swoją siedzibę. Można również pozwać pracodawcę przed sądem pracy właściwym dla miejsca, w którym praca była lub miała być wykonywana. Prawo przewiduje jeszcze jedną możliwość: pozew można złożyć w dowolnym sądzie właściwym do rozpatrywania spraw cywilnych (jeśli nie ma sądów wyłącznie właściwych do rozstrzygania sporów pracowniczych). Takie powództwa są jednak rzadkie.

Jeśli pracownik ma problem ze swoim pracodawcą, może złożyć pozew w sądzie. Może to zrobić w odpowiedzi na bezprawne wypowiedzenie lub niewypłacenie wynagrodzenia. Pracownik, który uważa, że był nękany lub dyskryminowany w pracy, również może wnieść pozew do sądu.

Radca prawny prawo pracy, udzieli pomoc w zakresie prawa pracy od ekspertów w dziedzinie prawa pracy. Mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z niesprawiedliwym zwolnieniem i dyskryminacją. Pomożemy Ci uniknąć błędów, które w dłuższej perspektywie mogą kosztować Twoją firmę pieniądze.

Pracownik może również złożyć pozew przeciwko pracodawcy, jeśli nie uważa, że warunki jego umowy nie zostały spełnione lub jeśli firma nie wypłaciła mu wynagrodzenia w terminie.

Jeżeli pracodawca w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy nie wydał pracownikowi świadectwa pracy lub wydał je niewłaściwie, pracownik może wystąpić do sądu pracy z powództwem przeciwko pracodawcy. Żądanie to ma na celu zobowiązanie pracodawcy do wydania lub sprostowania świadectwa pracy. Ponadto, jeżeli w wyniku niewydania lub nieprawidłowego wydania świadectwa pracy pracownik poniósł szkodę, może on żądać odszkodowania w wysokości utraconego wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy – nie dłużej jednak niż przez 6 tygodni.

Pomimo tego, że pracownicy mają dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej, warto wziąć pod uwagę koszty związane z wniesieniem takiego pozwu. Obejmują one nie tylko koszty wynajęcia prawnika, ale także koszty związane z uzyskaniem dowodów i przygotowaniem dokumentów do złożenia. Co do zasady, pracownik, który wnosi pozew, w którym wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50 000 zł, nie płaci nic. Jeśli jednak wartość przedmiotu sporu przekroczy 50 000 zł, wówczas pracownik zostanie obciążony opłatą w wysokości 5% liczoną od wartości przedmiotu sporu. Często pojawiają się też wątpliwości, jak długo trzeba czekać na rozprawę w sądzie pracy. Zależy to przede wszystkim od tego, ile spraw toczy się przed sądem – standardowy okres oczekiwania wynosi od kilku do nawet… kilkunastu miesięcy – zwłaszcza w dużych miastach, gdzie takich spraw jest więcej niż w małych miejscowościach.

Mimo że prawo stoi po stronie pracownika, wielu pracowników nadal boi się walczyć o swoje prawa z pracodawcą – zwłaszcza jeśli przeciwnikiem jest duża firma posiadająca własnych prawników. Warto jednak pamiętać, że pracownik zawsze powinien być przygotowany na to, że będzie bronił swoich praw. Aby wygrać batalię prawną (zwłaszcza z „dużym graczem”), należy skorzystać z pomocy kancelarii prawnej (radcy prawnego) specjalizującej się w prawie pracy. Ponadto konieczne będzie sporządzenie obszernego pozwu (w tej sytuacji pomoc profesjonalnego prawnika również będzie nieoceniona) oraz zebranie dowodów w postaci dokumentów, nagrań, zdjęć lub zeznań świadków, potwierdzających łamanie praw pracowniczych przez pracodawcę.

3 komentarze

 1. Ula
  22 czerwca 2022 @ 14:14

  Cieszę się, że mamy takie przepisy prawa pracy, które pozwalają pracownikom nie tylko mieć prawa, ale także obowiązki.

  Ważne jest, aby pracownicy mieli prawo głosu w swoim miejscu pracy, a także możliwość bezpiecznej i godnej pracy.

 2. Jan
  22 czerwca 2022 @ 14:15

  Dzięki nim pracownicy mają swoje prawa.

  Mają też obowiązki, ale ich prawa są równie ważne i powinny być chronione.

 3. Karol
  22 czerwca 2022 @ 14:16

  Jestem wielkim zwolennikiem prawa pracy. Dają one pracownikom prawo do zabierania głosu, a także do wykonywania faktycznych obowiązków.

Dodaj komentarz